Naše nabídka
 
E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.:: Nenašli jste co jste hledali? Zkuste náš nový eshop.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kamzik.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícícho (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.kamzik.cz je společnosti Kamzík. s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích,IČO 25157485 atd., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 42080. Všechny potřebné kontaktní informace jsou k dispozici v odstavci "kontakty" (tento odstavec je soucástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se otázky neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se otázky pro podnikatele neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající - je obchodní společnost Kamzík s.r.o.. Kamzík s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodáva kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podniktelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podniktel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodní zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

 

Odstoupení od smlouvy

(uzavřené pomocí prostředku dálkové komunikace)

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (např. elektronická pošta, internet apod.) má kupující v souladu s & 53 odst.7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením svého jména příjmení, data, čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Pokud se kupující rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je nutné zaslat nepoužité a kompletní zboží v uvedené lhůtě - 14 dnů v neporušeném stavu, tj. bez známek používání nebo opotřebování, v původním originálním obalu (včetně příslušenství a poskytunutých dokladů) na vlastní náklady na adresu prodávajícího:

Sport KAMZÍK s.r.o.

nám. Přemysla Otakara II.   84/24

370 01 České budějovice 

Po obdržení takto vráceného zboží bude kupujícímu vrácena zaplacená částka, a to bankovním převodem. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Tyto podmínky se nevztahují na vrácení použitého, nefunkčního či jinak poškozeného zboží, nebo zboží poškozeného dopravou.

Zákazník bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, elektronicky mailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že při převzetí kupujícím není zboží ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc dostavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje všechny osobní údaje předané kupujícím za důvěrné (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a slouží k naplnění kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Data nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt dopravce s zákazníkem.)

 

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky bude na emailovou adresu kupujícího zasláno automatické oznámení o přijetí objednávky. Po zpracování objednávky bude zasláno potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena doba dodání. Ve výjimečným případech může být deklarovaná doba dodání překročena. V takovém případě bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup.

 

Zrušení objednávky

Objednávku může kupující stornovat e-mailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj.

 

Platební podmínky

Kupní cenu zboží lze zaplatit těmito způsoby:

Dobírka - kupující uhradí cenu zboží až při převzetí zboží od poštovního doručovatele (kurýra) nebo pošty

Bankovní převod - po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu číslo účtu a variabilní symbol pro účely zaplacení kupní ceny. Kupující zaplatí zboží předem na bankovní účet prodávajícího. Po obdržení platby odešle prodávající zboží a informuje kupujícího o předpokládaném datu doručení zásilky.

Platební karty - po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kam zadá potřebné údaje k zaplacení kupní ceny. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a prodávající zboží odešle nejpozději následující pracovní den, pokud je skladem. Prodávající podporuje bezpečné platby.

Hotově (osobní odběr) - kupující zaplatí zboží v hotovosti v pobočce prodávajícího. Prodávající bude
e-mailem nebo pomocí SMS informovat kupujícího, že zboží je skladem a připravené k vyzvednutí. Bez potvrzujícího e-mailu nebo SMS není osobní odběr možný.

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20% a jsou konečné. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud kupující zboží objednal, platí cena, za kterou zboží objednal bez ohledu na změny.

Prodávající zpravidla uvádí u výrobku i obvyklou cenu, která vychází z doporučených maloobchodních cen výhradních distributorů. Za tyto ceny lze zpravidla výrobek zakoupit v běžných obchodech. Obrázky u produktu mohou být u některých produktů pouze ilustrativní

Na výrobky v AKČNÍ NABÍDCE, DOPRODEJE, AKČNÍ SETY, VÝPRODEJE atd. dává provozovatel předem stanovenou různou výši slev. Akční ceny výrobků se zobrazují bez ohledu na registraci v Ceně s DPH červeně označené. Na tyto výrobky nelze uplatnit žádnou z osobních slev!

 

Závěrečná ujednání

Potvrzená objednávka kupujícího je považována za uzavřenou smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případě i v jiných jazycích, pokud to neznemožní její uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podnímky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 Odstup